O

 

mdat Teun dit jaar eindexamen zal gaan doen, heeft hij zich inmiddels ingeschreven op de HAN in Nijmegen. Daar wil hij de studie Sportkunde gaan volgen. Hij wil namelijk absoluut door in de sport. Deze inschrijving is echter wel zijn plan B geworden. Ruim een half jaar geleden, besloot hij namelijk een ander plan A te gaan hebben: Teun wil collegetennis in de Verenigde Staten gaan spelen. Op dit moment zijn de gesprekken daarover in volle gang. Teun wordt hierin begeleid door een bureau dat contacten heeft met veel universiteiten. Een achttal tenniscoaches (uit onder andere Californië, South Dakota en Maine) heeft inmiddels interesse getoond in Teun. De meeste interesse op dit moment komt echter uit Illinois (Chicago). Teun, op zijn beurt, is ook zeer enthousiast over deze universiteit. Het wachten is nu of er ook daadwerkelijk een mooi financieel aanbod gaat komen in de vorm van een scholarship (studiebeurs). Als dat zo is, zal Teun in principe 4 jaar gaan studeren en daarnaast zo’n 25 uur in de week gaan tennissen. Een droom die hopelijk uit gaat komen.

En? Vertel.

En de droom komt alsmaar dichterbij. De beurs, die Teun gaat ontvangen, is opgebouwd uit een academisch deel en een sportersdeel. Weliswaar lang niet kostendekkend, maar toch goed voor twee derde deel van de totale kosten. Daar waren we bij aanvang ook ongeveer vanuit gegaan. Wel gebiedt de eerlijkheid te zeggen, dat er veel meer bij is komen kijken, dan we bij de start van dit traject hadden gedacht. Teun heeft zeer uitvoerige testen moeten maken, op Engels en wiskundig gebied, om aangenomen te kunnen worden op Olivet Nazarene University in Chicago. Hij heeft ze allemaal prima doorstaan en voldeed daarmee ruim aan de norm voor aanname.

Daarnaast vraagt de universiteit aanbevelingsbrieven en door Teun geschreven essays om een en ander te completeren. Vervolgens nog inschrijven bij de Amerikaanse sportbond, kost en inwoning regelen, een visum aanvragen en een banksaldoverklaring overleggen. Oh ja, één dingetje nog: Teun moet dit jaar wel slagen voor zijn eindexamen. Anders gaat het hele feest dit jaar niet door. De komende maanden worden dus nog spannende maanden.